eDrama I telefon

Bland alla pjäser på eDrama finns också enaktaren I telefon öppen för digital utforskning. I sociogrammet kan du se vilka rollkaraktärer som är på scenen samtidigt. Siri möter alla de andra. Betyder det också att hon pratar med alla? Det kan du se i repliksociogrammet på eDrama. Där kan du även utforska yrken och roller i alla pjäserna på eDrama.

 

 

eDrama – grunden är lagd!

I tre år har vi haft verkstad i digital humaniora på Dramawebben. Nu är eDrama färdig att användas av forskare, praktiker och alla andra teaterälskare. Här kan du läsa pjäserna som TEI-filer, göra utsökningar på rollkaraktärer och yrken. Du kan studera visualiseringar över repliker, genus, ålder, 706-314-4629 i alla TEI-filer. Grundkoden är lagd och nu kan Du börja lägga Din egen kod. Kodningsmanualen finns på eDrama!

Dramat börjar i liten by på den finska landsbygden. Här är det ännu lugnt trots att kriget inte är långt borta. De svenska trupperna drar sig tillbaka för de ryska kosackerna och fästningen...
I ett samarbete med Kungliga Teatrarnas Arkiv kan vi nu publicera handskrivna pjäsmanuskript på Dramawebben. Det är inbundna folianter vars nötta sidor bär spår av tidens teaterpraktik. Jeanette...